(បរទេស)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៨ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ១២២,៨៩៨,៦៨៩នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ២,៧១៣,៥៣០នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ៩៩,០៤៧,៨១២នាក់។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន។

សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។ សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ៣០,៤២៥,៧៨៧នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៥៥៤,១០៤នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ២២,៦១០,៣២៥នាក់។

ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺប្រទេសប្រេស៊ីល។ ប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លង ១១,៨៧៧,០០៩នាក់ ស្លាប់ចំនួន ២៩០,៥២៥នាក់ និងជាសះស្បើយ ១០,៣៨៣, ៤៤៦០នាក់។

ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ គឺប្រទេសឥណ្ឌា។ ឥណ្ឌា មានអ្នកឆ្លង ១១, ៥៥៤,៨៩៥នាក់ ស្លាប់ ១៥៩,៥៩៤នាក់ និងជាសះស្បើយ ១១,១០៥,១៤៩នាក់។

ខាងក្រោមជាទិន្នន័យប្រទេសចំនួន២០ ដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ៖