(ហាណូយ)៖ យោងតាមគេហទំព័រ Worldometers ចេញបង្ហាញតួលេខនៅយប់ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះឲ្យដឹងថា ប្រទេសវៀតណាម បានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន៣១៣នាក់ថ្មីទៀត និងអ្នកជំងឺម្នាក់បានស្លាប់ នៅថ្ងៃពុធនេះ។

ដូច្នេះចំនួនករណីឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមកើនដល់ ៦,០៨៦នាក់ និងចំនួនអ្នកស្លាប់សរុប៤៥នាក់៕