(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយប្រកាសឲ្យបេក្ខជន បេក្ខនារី ទាំង២៧នាក់ ដែលទើបប្រឡងជាប់ក្នុងក្របខណ្ ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈ មកបង្ហាញខ្លួននៅទីស្តីការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ នៅម៉ោង៨៖៣០នាទី ព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ជាកំហិត៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖