(ភ្នំពេញ)៖ ទឹកពិសារដឹផ្លាទីនៀម ព្រីមមៀរ វ័តធឺ(The Patinum Premium Water) គឺជាទឹកពិសារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ មានរចនាបថថ្មីដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ផលិតតាមស្តង់ដារ ​បច្ចេក​វិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់ មានរូបរាង និងការវេចខ្ចប់ស្របតាម ទំនើបនីយកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ទឹកពិសារដឹផ្លាទីនៀម ព្រីមមៀរ វ័តធឺផលិតឡើង គោលបំណងដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ ទៅលើសុខភាព និងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ មានផាកសុខភាព។ក្រៅពីនោះ ក៏បានបង្ហាញអំពីឧត្តមភាព និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពុំអាចកាត់ថៃ្លបាន និងអាចឆុងទឹកដោះគោះឲ្យទារកបានផងដែរ។

ទឹកពិសារដឹផ្លាទីនៀម ព្រីមមៀរ វ័តធឺនឹងមានលក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេស​ ចាប់ពីចុងខែមករា​ ​ឆ្នាំ២០១៦តទៅ មានចំណុះ២២០មីលីលីត្រ ៣៥០មីលីលីត្រ ៥០០ មីលីលីត្រ ១៥០០​មីលីលីត្រ អាចទំនាក់ទំនងចែកចាយបន្ត តាមទូរស័ព្ទលេខ ០១៥ ២២២ ២២៩ ០១៦ ២២២ ២២៩ និង ០៦៨ ២២២ ២២៩ ០២៣ ៦៦៦៦ ១៦៦ រឺអាចទាក់ទងតាមFacebook Page ` The Patinum Premium Water`ទឹកពិសារគុនភាព ដើម្បី សុខភាព ឧត្តមភាព ផលិតផលជាតិ។

ដំណឹងពិសសមួយទៀត ដឹផ្លាទីនៀម ព្រីមមៀរ វ័តធឺ(The Patinum Premium Water) ក៏មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែមផងដែរ ក្នុងនោះ មាន ផ្នែក  Manager ២ដំណែង ខាងផ្នែក Accounting មួយដំណែង និងផ្នែក Marketing និង Sale ១០ដំណែង និងផ្នែកដឹកជញ្ចូន ៥ដំណែង៕