(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយ ស្តីពីការពិនិត្យសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន របស់បុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។

ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ក្រសួងអប់រំបានណែនាំ ដល់បុគ្គលិកអប់រំណា ដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយសាធារណជនច្រើន ព្រមទាំងកំពុងរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល និងមានរោគសញ្ញា ដូចជាគ្រុនក្តៅ ក្អក កណ្តាស់ ឈឺក ហៀរសំបោរ ហត់ ឬពិបាកដកដង្ហើម សូមទៅធ្វើតេស្តរកកូវីដ១៩ ឲ្យបានឆាប់៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំទាំងស្រុង៖