(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

ក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថា នៅរយៈពេលនេះ អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ ផ្គររន្ទះពីខ្សោយទៅមធ្យម កើនឡើងក្នុងតំបន់មួយចំនួនរបស់កម្ពុជា។

ជាមួយគ្នានេះក្រសួងក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ សូមប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរ៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមដូចខាងក្រោម៖