(ភ្នំពេញ)៖ លោក ម៉ម ហ៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញប្រកាសថ្មីមួយ ស្តីពីកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព ក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងសហគមន៍។

ប្រកាសដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះបានបញ្ជាក់ថា ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់អំពីបុគ្គល ដែលមានកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព និងទីកន្លែងដែលតម្រូវឲ្យមានការពាក់ម៉ាស និងការអនុវត្តវិធានការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព ស្របតាមអនុក្រឹត្យស្តីពីវិធានការសុខាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត៕

ខាងក្រោមនេះជាប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖