(បាត់ដំបង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង បានចេញសេចក្តីសម្រេចបិទខ្ទប់ជាបណ្តោះអាសន្នផ្ទះចំនួន៥ខ្នង នៅភូមិដើមដូង និងភូមិកន្សៃបន្ទាយ ឃុំមោង ស្រុកមោងឫស្សី ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រហូតមានការជូនដំណឹងជាថ្មី។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh Naws ទទួលបាននៅួប់ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង៖