(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន ហ្សុងណានស៉ិនជាង (ខេមបូឌា) អ៉ិនធើណេសិនណល អ៉ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.ក បានជូនដំណឹងឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់ ទៅទូទាត់ប្រាក់ដែលខ្លួនបានឆបោក បើពុំដូច្នោះទេក្រុមហ៊ុននឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់។

សូមអានលិខិតជូនដំណឹងខាងក្រោមនេះ៖