(បន្ទាយមានជ័យ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភានេះ បានប្រកាសពីករណីជាសះស្បើយ អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១៨០នាក់។

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៖