(ស្វាយរៀង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង នៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបង្ហាញ អត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន៨៨នាក់ថែមទៀត ដែលទើបរកឃើញ៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុង៖