(កោះកុង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង នៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបង្ហាញ អត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន២នាក់ ដែលទើបរកឃើញតាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័ស៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុង៖