(ភ្នំពេញ)៖ សូមទស្សនា កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Jitsi Meet) លើកទី១ ស្តីពីការបោះឆ្នោតសាកល្បងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២១ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប។

កិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះ គ.ជ.ប នឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្ដាល ស្តីពីការចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ការបោះឆ្នោត ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសាកល្បង ជូនដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោត ជូនគណបក្សនយោបាយ តំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល មន្ត្រីនៃលេខាធិការដ្ឋានរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង២៥ និងគណ:កម្មការឃុំ សង្កាត់ រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់កណ្តាល និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន៕

សូមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖